V/v: Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy khóa 16 (năm 2015)

Ngày đăng: 21/05/2015 9:27:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

-----------------------

Số:  604 /TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO
Tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy khóa 16 (năm 2015)


       
Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh số 29/KH-ĐHKTQD ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh hệ liên thông cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy khóa 16 (Thông báo này thay cho Thông báo số 30/TB-ĐHKTQD ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), cụ thể như sau:
1) Đối tượng tuyển sinh
Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau:
a) Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp chính quy (không phân biệt thời gian tốt nghiệp và ngành tốt nghiệp); Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận văn bằng do Bộ GD&ĐT xác nhận ;
b) Đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT;
c) Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
d) Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và thực hiện đúng các quy định của Trường về tuyển sinh.
2) Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và khai giảng

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian ôn văn hóa

Thời gian thi tuyển

Thời gian khai giảng

Từ 8/6 đến 14/7/2015

15/6 đến 31/7/2015

15, 16/8/2015

Tháng 9/2015
(Cùng với hệ CQ)

3) Thi tuyển sinh
Thời gian làm bài thi: 150 phút/ môn; Thi theo hình thức tự luận; Địa điểm thi tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
4) Phương thức xét tuyển
Thí sinh thi đủ 3 môn, nếu không có môn nào dưới điểm năm (5,00) theo thang điểm 10 thì được tham gia xét tuyển. Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh và chỉ tiêu đã công bố, Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển theo ngành.
5) Phí tuyển sinh, học phí
Phí đăng ký: 50.000 đồng/ hồ sơ; Phí thi: 150.000 đồng/ môn thi; Học phí: theo quy định hàng năm như hệ chính quy của Trường. 
6) Phương thức đào tạo
Học cùng và theo chương trình đào tạo của hệ chính quy của Trường. Sinh viên được chuyển điểm (bảo lưu) những học phần đã tích luỹ tại bảng điểm cao đẳng theo quy định của Hiệu trưởng;
7) Chuyên ngành dự kiến mở, môn thi và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành

Chuyên ngành

Môn thi tuyển sinh

Chỉ tiêu (960)

Môn cơ bản (M1)

Môn cơ sở ngành (M2)

Môn chuyên ngành (M3)

1

Kinh tế

Kinh tế đầu tư

Toán

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế phát triển

200

Kinh tế phát triển

Toán

Quản lý kinh tế

Toán

2

Quản trị kinh doanh

QTKD tổng hợp

Toán

Kinh tế vi mô

Quản trị kinh doanh

70

3

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Toán

Kinh tế vi mô

Lý thuyết Tài chính tiền tệ

110

Ngân hàng

Toán

4

Kế toán

Kế toán

Toán

Kinh tế vi mô

Nguyên lý kế toán

130

5

Thống kê kinh tế

Thống kê kinh tế - Xã hội

Toán

Kinh tế vi mô

Lý thuyết thống kê

35

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế du lịch

60

7

Marketing

Quản trị Marketing

Toán

Kinh tế vi mô

Quản trị marketing

50

8

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế nguồn nhân lực

25

9

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

Toán

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở lập trình

20

10

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh doanh bất động sản

25

11

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế nông nghiệp

20

12

Hệ thống thông tin quản lý

Tin học kinh tế

Toán

Cơ sở dữ liệu

Hệ thống thông tin quản lý

25

13

Luật

Luật kinh doanh

Toán

Lý luận nhà nước và pháp luật

Luật thương mại

35

14

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

Toán

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế quốc tế

25

15

Kinh doanh quốc tế

QTKD quốc tế

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh doanh quốc tế

30

16

Kinh doanh thương mại

QTKD thương mại

Toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế thương mại

45

17

Bảo hiểm

Kinh tế bảo hiểm

Toán

Kinh tế vi mô

Bảo hiểm thương mại

30

18

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

Toán

Ngữ pháp tiếng Anh

Thực hành tiếng Anh

25

8) Địa chỉ liên hệ  
Phòng Quản lý đào tạo (nhà 10, tầng 1, phòng 1.1 A và phòng 1.6), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Đi đường Trần Đại Nghĩa); Điện thoại: (04)62.776688 hoặc (04)36.280280 máy nội bộ: 5106, 5103; Fax: 04.36280462; Thí sinh xem thông tin trên cổng thông tin điện tử của Trường  http://www.neu.edu.vn, mục thông báo tuyển sinh; Thí sinh được tư vấn tuyển sinh và tư vấn trong quá trình học tập tại địa chỉ: https://www.facebook.com/vb2ltneu.
Đối với sơ yếu lý lịch và phiếu đăng ký học, thí sinh điền theo mẫu in sẵn (trong hồ sơ) hoặc tải mẫu theo file đính kèm tại http://www.daotao.neu.edu.vn; điền đầy đủ thông tin và xác nhận theo hướng dẫn.
Thí sinh phải đăng ký dự thi trực tuyến trước khi đến nộp hồ sơ tại Trường, theo địa chỉ http://tuyensinhdhcq.neu.edu.vn và in thông tin ra giấy để nộp kèm hồ sơ.

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để báo cáo)
- HT, Đảng ủy (để báo cáo) 
- Các PHT (để chỉ đạo)
- Viện CNTTKT (để thông báo trên cổng TTĐT)
- Các đơn vị có liên quan (để thực hiện)
- Lưu: TH, QLĐT  

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt

 

Các file đính kèm:

Mau_phieu dang ky _final_5.1.15.doc

Mau_so yeu ly lich_final_5.1.15.doc