LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2017 (Từ ngày 6/03/2017 đến ngày 12/3/2017)

Ngày đăng: 06/03/2017 19:13:9

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2017

(Từ ngày 6/03/2017 đến ngày 12/3/2017)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

6/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ ba

7/03

Sáng

8h30’

Sinh hoạt KH Bộ môn Tkê KD

Toàn thể GV trong BM và GV trong Khoa có quan tâm

P402N7

PGS.TS Trần Thị Bích

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

8/03

Sáng

8h30’

Giao lưu chủ đề” Tình yêu, Hạnh phúc, Gia đình” nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ

Đ/d lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên không có giờ lên lớp.

HTA

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

9/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ sáu

10/03

Sáng

 

 

 

 

PGS.TS Trần Thị Bích

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

11/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: