LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (TỪ NGÀY 20/02 ĐẾN NGÀY 26/02 NĂM 2017)

Ngày đăng: 21/02/2017 20:29:48

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08NĂM 2017

(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

20/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ ba

21/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

22/02

Sáng

8h30’

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Nga

Phòng họp A,C G2N10

 

Chiều

14h00’

Họp HĐ Khoa

Các thành viên trong HĐ Khoa

P402 N7

PGS.TS Trần Thị Bích

Thứ năm

23/02

Sáng

9h00’

 

10h15’

Sinh hoạt KH BM Tkê KTXH

Họp góp ý bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Thống kê KT

Các thầy,cô trong BM và Khoa không có giờ lên lớp

P402 N7

PGS.TS Trần Thị Bích

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ sáu

24/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

25/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: