LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 (TỪ NGÀY 13/02 ĐẾN NGÀY 19/02 NĂM 2017)

Ngày đăng: 13/02/2017 10:43:50

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07NĂM 2017

(Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

13/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ ba

14/02

Sáng

8h00’

Sinh hoạt KH Khoa: góp ý bản đăng ký đề tài của NCS K36

Các thầy,cô được phân công đọc góp ý và NCS K36

VP Khoa

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/02

Sáng

9h00’

Lễ công bố QĐ bổ nhiệm Giảng viên cao cấp

Đ/d lãnh đạo Khoa và các  đ/c: Nhự, Đồng, Thu

Phòng họp A,C Gác 2N10

TS. Trần Thị Bích

Chiều

14h00’

Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng(khoá XII)

Trưởng đơn vị và các đ/c Đảng viên

HTA

 

Thứ năm

16/02

Sáng

8h00’

Họp xét tiến độ NCS K35 sau 2 năm

Đ/c Bích

Phòng họp tầng 4 Nhà 6

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ sáu

17/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

TS. Trần Thị Bích

Thứ bảy

18/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/02

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: