LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (TỪ NGÀY 09/01 ĐẾN NGÀY 15/01 NĂM 2017)

Ngày đăng: 11/01/2017 21:34:12

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2017

(Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

09/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ ba

10/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

12/01

Sáng

9h00’

Sinh hoạt khoa học BM TKêKTXH do GS Dominique- ĐH Bentley Hoa Kỳ

Toàn thể GV trong BM và trong Khoa không có giờ lên lớp

Phòng 401 N6

TS. Trần Thị Bích

Chiều

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Thứ sáu

13/01

Sáng

8h30’

Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn KH 1 năm học 2016-2017 và tổng kết cuộc thị “ Mái trường thân yêu” nhân dịp kỷ niệm 60năm thành lập trường

Đ/c Xuân, Nga

Phòng họp A, C G2N10

 

Chiều

 

 

 

 

TS. Trần Thị Bích

Thứ bảy

14/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

15/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: