LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (TỪ NGÀY 02/01 ĐẾN NGÀY 08/01 NĂM 2017)

Ngày đăng: 03/01/2017 22:0:59

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2017

(Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

02/01

Sáng

 

Nghỉ theo thông báo số 1807/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2016

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

03/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

04/01

Sáng

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

14h00’

Họp Hội đồng văn bằng trường

Đ/c Bích

Tại phòng họp G2N7

TS. Trần Thị Bích

Thứ năm

05/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

06/01

Sáng

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

 

 

 

 

TS. Trần Thị Bích

Thứ bảy

07/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

08/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: