LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN NGÀY 25/12 NĂM 2016)

Ngày đăng: 20/12/2016 14:22:29

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2016

(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

19/12

Sáng

8h00’

Họp BM TKê KD góp ý giáo trình

Toàn thể GV trong BM

VPKhoa

TS. Trần Thị Bích

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

20/12

Sáng

8h00’

Họp về việc thanh toán giáo trình dịch cho các đơn vị

Đ/c Thu, Huân

Phòng họp G2N7

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

21/12

Sáng

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ năm

22/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ sáu

23/12

Sáng

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

 

 

 

 

TS. Trần Thị Bích

Thứ bảy

24/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

25/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: