LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ NGÀY 199/0 ĐẾN NGÀY 25/9 NĂM 2016)

Ngày đăng: 20/09/2016 20:44:7

TRƯỜNG ĐH KTQD
KHOA THỐNG KÊ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38NĂM 2016

(Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Trực lãnh đạo khoa

Thứ hai

19/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ ba

20/9

Sáng

10h00’

 

 

10h30’

Khoa họp với NH BIDV

 

Đoàn kiểm tra số III làm việc với chi bộ về thi hành Điều lệ Đảng

Đ/c Bích, Quang, Mai, M.Anh

Đ/c Quang

VPKhoa

 

 

Phòng họp G2N7

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ tư

21/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

13h30’

 

 

 

 

14h00’

 

 

 

 

16h00’

Khai mạc” Tuần định hướng và sinh hoạt công dân sinh viên K58”

Hội nghị tổng kết công tác” Cố vấn học tập năm học 2015-2016

 

Tập huấn công tác cố vấn năm học 2016-2017

Đại diện lãnh đạo

 

 

 

Đại diện lãnh đạo khoa, các VHHT: Xuân, Nam, Nga, M.Thu

Cố vấn HT kiêm nhiệm năm học 2016-2017: Nam, M.Thu, Xuân, Trang, Khoa

HTA

 

 

 

 

Phòng họp A,C G2N10

 

 

Phòng họp A,C G2N10

TS. Trần Thị Bích

Thứ năm

22/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14h00’

Khoa Thống kê báo cáo BGH công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm TL Khoa

Các thành viên theo QĐ

Phòng họp G2N7

TS. Trần Thị Bích

Thứ sáu

23/9

Sáng

 

 

 

 

ThS Cao Quốc Quang

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ bảy

24/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật

25/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ghi chú: