Lịch tiếp sinh viên các khóa hệ Chính quy

Ngày đăng: 21/09/2012 17:16:20

 

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CÁC KHOÁ HỆ CHÍNH QUY

CỦA KHOA THỐNG KÊ

(Từ ngày 15/9/2012)

 

Vào các ngày: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Sáng: Từ 8h đến 11h

Chiều: Từ 14h đến 17h

Tại: Văn phòng Khoa Thống kê: Phòng 401, Tầng 4 - Nhà số 7- Trường Đại học KTQD

Địa chỉ liên hệ: Cô Xuân- Số ĐT: 0982 196 616