GIỚI THIỆU VỀ KHOA THỐNG KÊ

Ngày đăng: 29/09/2011 14:11:59

1.      Giới thiệu về đơn vị

1.1.     Giới thiệu chung

·      Năm thành lập: 1956

·      Địa chỉ liên hệ: Phòng 401-402 Nhà 7, Đại học kinh tế quốc dân

·      Số điện thoại (84-4) 38693275

·      E-mail: kthongke@neu.edu.vn

·      Lãnh đạo Khoa:

- Trưởng khoa: TS. Trần Thị Bích
- Phó trưởng Khoa: ThS. Cao Quốc Quang

1.2.     Lịch sử hình thành

       Năm 1956, Trường Đại học Kinh - Tài, nay là Đại học Kinh tế quốc dân được thành lập. Khoa Thống - Kế - Tài là một trong hai khoa đầu tiên của Trường được hình thành và đó là tiền thân của Khoa Thống kê ngày nay. Ngay từ khi thành lập, Khoa đã mở 03 lớp Thống kê bao gồm Thống kê công nghiệp, Thống kê nông nghiệp và Thống kê thương nghiệp để bồi dưỡng ngắn hạn (18 tháng) cho hơn 100 cán bộ từ các ngành khác nhau chuyển sang làm quản lý kinh tế.

       Năm 1957, tổ giáo viên Thống kê được thành lập thuộc khoa Thống - Kế - Tài với các bài giảng đầu tiên về Thống kê bậc đại học. Từ sau năm 1959, hai tổ bộ môn bao gồm Lý thuyết Thống kê và Thống kê Nghiệp vụ được thành lập với nhiệm vụ đào tạo cán bộ Thống kê bậc đại học.

       Năm 1965, khoa Thống kê được thành lập với nhiệm vụ đào tạo 4 chuyên ngành hẹp: Thống kê công nghiệp, Thống kê xây dựng cơ bản, Thống kê thương nghiệp, Thống kê nông nghiệp, và 2 khóa Thống kê dân số.

       Từ năm 1985, với định hướng đổi mới mục tiêu, nội dung đào tạo, Khoa đã chuyển từ đào tạo chuyên sâu sang đào tạo tổng hợp với một chuyên ngành là Thống kê kinh tế xã hội.

       Từ năm 1990 đến năm 1999, Khoa có 4 bộ môn là Bộ môn Lý thuyết Thống kê, Thống kê kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế Bảo hiểm. Các Bộ môn này đào tạo 3 chuyên ngành bao gồm Thống kê, Kinh tế bảo hiểm và Kinh tế đầu tư.

       Đến năm 1999, do yêu cầu phát triển của trường, hai bộ môn Kinh tế bảo hiểm và Kinh tế đầu tư cùng 2 chuyên ngành này được tách khỏi khoa Thống kê thành hai bộ môn trực thuộc trường.

      Từ năm 2004 đến nay, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Khoa đã đào tạo 2 chuyên ngành: Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh và tập trung giảng dạy hơn 30 môn học cho các chuyên ngành và hệ đào tạo khác nhau.

2.      Chức năng của Khoa Thống kê

-         Giảng dạy, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo chung của trường. 

-         Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, nội dung môn học.

-         Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học thuộc khoa quản lý. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật.

-         Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ.

-         Thực hiện các dịch vụ tư vấn cho chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

-          Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3.      Cơ cấu tổ chức, đội ngũ lãnh đạo, số lượng giảng viên

       Hiện tại, Khoa có 2 bộ môn với tổng số lượng cán bộ, giảng viên là 20 người.

  • Bộ môn Thống kê kinh tế xã hội

Quyền Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai
Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Minh Thu

 

  • Bộ môn Thống kê kinh doanh

Quyền Trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Văn Huân
Phó trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Nga

         Đội ngũ giáo viên của khoa đều đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó phân theo chức danh khoa học có 1 GS, 3 PGS, 1 giảng viên cao cấp, 5 giảng viên chính, 14 giảng viên, 2 cán bộ; theo học vị có: 9 TS,  9 Thạc sĩ, 02 cử nhân là cán bộ.

4.      Các hoạt động của đơn vị

  • Hoạt động đào tạo

- Đào tạo sau đại học

+ Đào tạo tiến sỹ ngành kinh tế (chuyên ngành: Thống kê).

+ Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành: Thống kê

- Đào tạo đại học với 02 chuyên ngành

+ Thống kê kinh tế xã hội.

+ Thống kê kinh doanh.

         Gần 60 năm qua, Khoa đã đào tạo được khoảng 6000 cử nhân thống kê ở tất cả các hệ chính quy, chuyên tu, tại chức. Là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức bảo vệ 2 luận án PTS trong nước, cho đến nay khoa Thống kê đã đào tạo được 107 thạc sỹ và 71 tiến sỹ và đang có hơn 30 người đang theo học các chương trình thạc sỹ và TS chuyên ngành Thống kê.

  • Nghiên cứu khoa học

         Đội ngũ giảng viên trong khoa đã tham gia và hoàn thành hàng trăm đề tài NCKH các cấp như cấp Nhà nước, cấp Bộ, và cấp trường; đồng thời thực hiện nhiều dự án tư vấn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Gần 300 bài báo khoa học của giảng viên đã được đăng trên các Tạp chí có uy tín như tạp chí Kinh tế Phát triển, Nghiên cứu Kinh tế, Kinh tế và Dự báo, Con số và Sự kiện, Thuế Nhà nước, Ngân hàng, các hội thảo quốc gia và quốc tế.

        Trong giai đoạn từ 2011-2015, khoa Thống kê đã chủ trì 10 đề tài các cấp, trong đó có một số đề tài viết bằng tiếng Anh. Một số đề tài nổi bật bao gồm:

-         “Kinh tế phi chính thức đô thị: Thực trạng và giải pháp” do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ

-         “Điều tra, nghiên cứu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thống kê bậc đại học ở Việt Nam hiện nay”, đề tài trọng điểm cấp trường.

        Công tác biên soạn giáo trình cũng được đẩy mạnh. Khoa đã biên soạn được 25 giáo trình với 76 lần xuất bản và các sách chuyên khảo, tham gia biên soạn Từ điển Thống kê với Tổng cục thống kê. Các giáo trình được xuất bản đều nhận được những phản hồi, đánh giá tốt từ giới chuyên môn và người sử dụng. Dưới đây là một số giáo trình tiêu biểu:

-         Giáo trình trọng điểm Lý thuyết thống kê,

-         Giáo trình trọng điểm Thống kê kinh tế,

-         Giáo trình Điều tra xã hội học

        Thời gian gần đây, các giảng viên trong Khoa đã tăng cường công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Một số bài báo mới nhất được đăng tải trên tạp chí quốc tế ISI như:

-         Public Administration and Development (2015): “Citizen Participation in City Governance: experience from Vietnam”. Vol. 35, p. 34 - 45

-         Journal of the Asia Pacific Economy (2012): “A Propensity Score Matching Analysis on The Impact of International Migration on entrepreneurship in Vietnam”. Vol.17, Issue. 4, p. 653 - 69

5.      Thành tích của Khoa

        Với bề dầy lịch sử hình thành và phát triển, thành tích được ghi nhận của Khoa rất đáng tự hào:

5.1.      Về khen thưởng tập thể

         Khoa được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Tổng cục Thống kê, nhiều lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Hai lần các Bộ môn trong khoa được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, gần 60 lần các Bộ môn trong Khoa được công nhận là Tổ lao động xã hội chủ nghĩa, tổ lao động xuất sắc... Là đơn vị tiêu biểu xuất sắc được tặng cờ và giấy khen của Hiệu trưởng. Những năm gần đây (từ 2013 – 2015) Khoa liên tục đạt được thành tích Tập thể Lao động tiên tiến, năm 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 Khoa đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất và Giấy khen của Hiệu trưởng về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,…

5.2.    Về khen thưởng cá nhân

          01 đồng chí được tặng Huân chương lao động hạng 3, 02 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 đồng chí được Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam, 03 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, 02 đồng chí được phong GS; 12 đồng chí phong PGS khi còn công tác ở Khoa, hơn 106 lượt giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua; 20 giáo viên được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục, 25 giáo viên được tặng Huy chương vì sự nghiệp thống kê, 3 người được phong tặng danh hiệu Giáo viên ưu tú, 60 giáo viên được tặng Bằng khen cho các loại, nhiều lượt giáo viên được tặng Giải thưởng nghiên cứu khoa học, một lần được tặng Bằng sáng kiến phát minh.

6.      Các hoạt động vì cộng đồng

         Với truyền thống lâu đời, Khoa Thống kê đã chứng tỏ là một trong những Khoa đầu tàu, gây dựng nên thương hiệu của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của nhà trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tư vấn, Khoa Thống kê còn tham gia nhiều hoạt động xã hội và hoạt động phong trào khác. Cụ thể:

+ Hoạt động hướng về cội nguồn như tổ chức về thăm nơi sơ tán cho các cựu giảng viên và sinh viên, đồng thời ủng hộ về mặt tài chính giúp đỡ các địa phương nơi sơ tán.

+ Các hoạt động thường xuyên vì cộng đồng như ủng hộ một ngày lương cho người nghèo, các hoạt động quyên góp quần áo cũ cho trẻ em, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, các dân tộc miền núi,…    

+ Các phong trào và chương trình do nhà trường, công đoàn hay đoàn thanh niên trường tổ chức

+ Các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên của Khoa như tổ chức đi nghỉ mát, du xuân, ngày tết thiếu nhi cho con em cán bộ giáo viên, chúc mừng các cán bộ giáo viên nữ nhân dịp 8/3, 20/10, chúc tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ,… Sự quan tâm của Khoa cũng không chỉ dừng lại ở các cán bộ, giảng viên hiện còn đang công tác mà cả với các cựu cán bộ, giảng viên của Khoa.